Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

Dnia 25 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Wleń. Tematy : Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wleń na...

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

Dnia 23 marca 2015r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Rady Miasta i Gminy Wleń. Porządek: Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły...

Ogłoszenie - posiedzenie komisji

Dnia 20 marca 2015r. o godz. 14.30w sali Urzędu Miasta i Gminy Wleń odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta i Gminy Wleń. Tematy : Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2015 rok. Analiza i wydanie opinii do projektu uchwały...

Zatrzymaj banner przewijany