Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!"

Gmina Wleń w ramach realizacji projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja...

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!"

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!" Gmina Wleń w ramach realizacji projektu „Nowy zawód - lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-20

Zatrzymaj banner przewijany