Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Z-ca Burmistrza

Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Główny Księgowy urzędu

Inspektor ds.Rady i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowo-Obronnych

po. Komendanta Straży Miejskiej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik USC

Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Inspektor ds. Spraw Kancelaryjnych, Oświaty i Organizacji Pozarządowych

Podinspektor ds.Nieruchomości

Inspektor ds. Obsługi Kasy i Finansów

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Informatyk

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ds. programów unijnych i promocji gminy

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Podinspektor ds. realizacji i rozliczania projektów

Podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Koziński
Ilość wyświetleń: 14260
15 marca 2019 07:31 Bogusława Bieszczad - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. Budownictwa,Inwestycji i Zamówień Publicznych.
04 grudnia 2018 13:17 Adam Kondratowicz - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa.
28 maja 2018 11:44 Adam Kondratowicz - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. realizacji i rozliczania projektów.
Zatrzymaj banner przewijany