Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Główna Księgowa

Sekretarz Miasta i Gminy Wleń

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowo-Obronnych

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik USC

Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Inspektor ds. Spraw Kancelaryjnych, Oświaty i Organizacji Pozarządowych

Podinspektor ds.Nieruchomości

Inspektor ds. Obsługi Kasy i Finansów

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Informatyk

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ds. programów unijnych i promocji gminy

Podinspektor ds. realizacji i rozliczania projektów

Podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa

Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Podinspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Koziński
Ilość wyświetleń: 17354
22 września 2020 10:47 (Adam Kondratowicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. poboru podatków i opłat lokalnych.
22 września 2020 10:45 (Adam Kondratowicz) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. Księgowości Podatkowej.
22 września 2020 10:44 (Adam Kondratowicz) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. Księgowości Podatkowej.
Zatrzymaj banner przewijany