Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Główna Księgowa

Sekretarz Miasta i Gminy Wleń

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowo-Obronnych

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik USC

Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Inspektor ds. Spraw Kancelaryjnych, Oświaty i Organizacji Pozarządowych

Podinspektor ds.Nieruchomości

Inspektor ds. Obsługi Kasy i Finansów

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Informatyk

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ds. programów unijnych i promocji gminy

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Podinspektor ds. realizacji i rozliczania projektów

Podinspektor ds. budownictwa i drogownictwa

Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Koziński
Ilość wyświetleń: 16372
07 lipca 2020 07:41 (Adam Kondratowicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.
27 września 2019 07:39 (Adam Kondratowicz) - Zmiana danych stanowiska: Główna Księgowa .
27 września 2019 07:38 (Adam Kondratowicz) - Zmiana danych stanowiska: Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.
Zatrzymaj banner przewijany