Przetargi

Wybierz rok

Zapytania ofertowe w ramach projektu „Aktywność to przyszłość !"

Gmina Wleń w ramach realizacji projektu „Aktywność to przyszłość !” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja...

Zatrzymaj banner przewijany