Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wleń - etap IV

Wleń, dnia 11 kwietnia 2018r. ZO.2710.01.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Proszę o złożenie oferty cenowej wg załączonego wzoru na realizacje zadania p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wleń – etap IV.” Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszego zapytania. Rodzaj zamówienia:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nielestno

Ogłoszenie nr 539243-N-2018 z dnia 2018-03-31 r. Urząd Miasta i Gminy Wleń: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nielestno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń

Ogłoszenie nr 500077512-N-2018 z dnia 10-04-2018 r. Urząd Miasta i Gminy Wleń: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Przetarg niograniczony na „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”

Urząd Miasta i Gminy Wleń: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa...

Przetarg Nieograniczony na wybór Inspektora nadzoru

Początek formularza Ogłoszenie nr 528233-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Urząd Miasta i Gminy Wleń: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: Część I - „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”; Część II - „Odnowa i rewitalizacja budynków...

zapytanie ofertowe

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.1579 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pogrzebowej

Zapytanie ofertowe - dokumentacja techniczna

Wleń, dnia 22 stycznia 2018 r. 1. Gmina Wleń zs. Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych w ramach zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. 2. Wykonawca musi spełniać określone...

Zatrzymaj banner przewijany