Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs nr 2 na wybór partnera do projektu ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne.

otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.1 – konkursy horyzontalne

Konkurs nr 1 na wybór partnera do projektu ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne.

otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 9 Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.1 – konkursy horyzontalne

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 ROKU

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego wymienionych w Obwieszczeniu z dnia 20 listopada 2017 roku uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.

Zatrzymaj banner przewijany