Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Z-ca Burmistrza

Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Główny Księgowy urzędu

Inspektor ds.Rady i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Inspektor ds. Budownictwa,Inwestycji i Zamówień Publicznych

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowo-Obronnych

po. Komendanta Straży Miejskiej

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik USC

Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Inspektor ds. Spraw Kancelaryjnych, Oświaty i Organizacji Pozarządowych

Podinspektor ds.Nieruchomości

Inspektor ds. Obsługi Kasy i Finansów

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Informatyk

Podinspektor ds. programów unijnych i promocji gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Koziński
Ilość wyświetleń: 8598
08 sierpnia 2017 14:30 Bogusława Bieszczad - Zmiana danych stanowiska: Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Z-ca Burmistrza.
26 lipca 2017 11:35 Bogusława Bieszczad - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds.Rady i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
26 lipca 2017 11:34 Bogusława Bieszczad - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds.Rady i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
Zatrzymaj banner przewijany