Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Z-ca Burmistrza

Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Główny Księgowy urzędu

Inspektor ds.Rady i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Inspektor ds. Budownictwa,Inwestycji i Zamówień Publicznych

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowo-Obronnych

po. Komendanta Straży Miejskiej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik USC

Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Inspektor ds. Spraw Kancelaryjnych, Oświaty i Organizacji Pozarządowych

Podinspektor ds.Nieruchomości

Inspektor ds. Obsługi Kasy i Finansów

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Informatyk

Inspektor ds. programów unijnych i promocji gminy

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Koziński
Ilość wyświetleń: 9830
10 października 2017 14:34 Bogusława Bieszczad - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. Księgowości Podatkowej.
10 października 2017 14:34 Bogusława Bieszczad - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. programów unijnych i promocji gminy.
10 października 2017 14:32 Bogusława Bieszczad - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. Ksiegowości Podatkowej.
Zatrzymaj banner przewijany