Stanowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń

Sekretarz Miasta i Gminy Wleń

Skarbnik Miasta i Gminy Wleń

Główny Księgowy urzędu

Inspektor ds.Rady i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP

Inspektor ds. Budownictwa,Inwestycji i Zamówień Publicznych

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowo-Obronnych

po. Komendanta Straży Miejskiej

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik USC

Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Inspektor ds. Spraw Kancelaryjnych, Oświaty i Organizacji Pozarządowych

Podinspektor ds.Nieruchomości

Inspektor ds. Obsługi Kasy i Finansów

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej

Informatyk

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2015 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Koziński
Ilość wyświetleń: 8052
15 listopada 2016 10:56 Bogusława Bieszczad - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds.Rady i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP.
15 listopada 2016 10:55 Bogusława Bieszczad - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. Obsługi Rady i Kadr, Starszy Inspektor BHP.
26 lutego 2016 13:42 Bogusława Bieszczad - Dodanie stanowiska: Informatyk.
Zatrzymaj banner przewijany