Inicjatywy Lokalne

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

 

 

{file19009}

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2017 r.


W ramach drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r. nie wpłynął żaden wniosek.

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta i Gminy Wleń w 2016 r.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Wleń

Zachęcamy Państwa do współpracy z samorządem lokalnym poprzez realizowanie zadań publicznych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. W tym roku chcemy przeznaczyć 20 000 zł na realizację najważniejszych inicjatyw lokalnych wskazanych przez Mieszkańców Miasta i Gminy Wleń bezpośrednio, lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę na terenie naszej gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2016 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kondratowicz
Ilość wyświetleń: 468
26 czerwca 2017 09:21 Agnieszka Marceluk - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2017 09:20 Agnieszka Marceluk - Zmiana treści zakładki.
20 czerwca 2017 14:54 Agnieszka Marceluk - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany